Què som:

Una casa comú, que  acull i convida a entrar, per intercanviar i per unir voluntats. Ens enllacem amb algunes de les iniciatives que duia a terme Migjorn.

Per començar ens fan falta:

 • Per cobrir despeses de manteniment:
  • 25 inscripcions de 25€
 • 19%
 • Per edició de llibres:
  • 20 inscripcions de 25€,
  • Venda de 100 llibres a 10€
 • 0,44%
 • Per producció Maleta pedagògica:
  • 15 inscripcions de 45€,
  • Prevenda de 10 maletes a 50€
 • 0,24%

Què volem ser:

Un hivernacle, on es puguin sembrar i fer créixer projectes, que floriran i donaran fruit en un temps més llarg o més curt, segons la nostra capacitat i segons la sintonia amb el sentir de l’entorn.
Tenim la confiança que ens recolzareu amb la vostra col·laboració en les accions que tenim plantejades.

Esperem que ens comuniqueu els vostres projectes o els vostres desitjos, per incloure’ls dins les nostres activitats i produccions.

Volem una associació activa i participada, tot sabent que les famílies ja tenen les hores prou ocupades en la seva pròpia vida quotidiana.

Què podem ser:

Una rampa de llançament per potenciar les expectatives d’un nou món, tantes com puguem.

Les nostres fites són ara mateix humils, som poca gent, tot i que aspirem a associar moltes més ganes d’avançar.

Mirant cap al futur, sabem que la feina a fer és molta i que cal reunir esforços per donar lloc a una gran transformació.