Acompanyant Migjorn

A través de l’associació es donen sortida a moltes iniciatives que Migjorn havia començat i que es volien ampliar, que s’expliquen a “Activitats” i “Produccions

Un equip de persones associades continua col·laborant, amb l’aportació d’una visió externa de Migjorn.

Es vol formar un nucli de persones per recolzar la presència de Migjorn en fires, que també formarà part de la pròpia difusió de 9 Món.
Es dona difusió i suport a la reivindicació pel rescabalament del part a casa.