Acompanyant Migjorn

A través de l’associació es donen sortida a moltes iniciatives que Migjorn havia començat i que es volien ampliar, que s’expliquen a

Activitats

Produccions

Un equip de persones associades continua col·laborant, amb l’aportació d’una visió externa de Migjorn.

Es dona difusió i suport a la reivindicació pel rescabalament del part a casa.

Es vol formar un nucli de persones per recolzar la presència de Migjorn en fires, que també formarà part de la pròpia difusió de 9 Món.

“Difusió”