Adreça postal:

9 Món, Acompanyant Migjorn
C. Roques Baixes, 23
08295 St. Vicenç de Castellet

Telèfon secretaria: 699 300 814

Correus electrònics:

          info@9mon.org
          educacio@9mon.org
          comunicacio@9mon.org

 

FORMULARI D’INSCRIPCIÓ